Home » Analyse en onderzoek » Water & Milieu

Water & Milieu

lucht- en waterkwaliteit zijn essentieel voor alles wat leeft; het bepaalt de kwaliteit van ons leven en de gezondheid van ons milieu. ook uit zakelijk oogpunt is het essentieel om milieurisico’s te beperken en uw reputatie als verantwoord ondernemer te beschermen.

Als een van de grootste namen in de milieuwetenschappen heeft Mérieux NutriSciences bewezen expertise in huis om analyses, technische ondersteuning en adviesdiensten te bieden aan klanten in de industrie en bij de overheid.

Onze gespecialiseerde milieudiensten omvatten onder andere monstername en analyse van grond- en oppervlaktewater, percolaat, bodemtypes, sedimenten, slib, vast afval, afvalwater en –gassen en uitstoot. Wij bieden onze klanten wel 1.200 verschillende fysische, fysisch-chemische, chemische, microbiologische, toxicologische en ecotoxicologische analyses. Mérieux NutriSciences’ wereldwijde netwerk van afvalverwerkingsexperts  kunnen u ook helpen met het classificeren van uw afval voor de juiste verwerking volgens lokaal geldende milieunormen en –wetten.

Onze testen en diensten voor water en milieu

Wilt u weten hoe onze [Post_Title] dienst uw organisatie kan helpen?