Home » Business Assurance » Business Assurance Consultancy

Business Assurance Consultancy

Business Assurance is een nieuwe visie op het managen van alle significante kansen en bedreigingen waar een onderneming mee te maken heeft. Het stelt een bedrijf in staat om beter te presteren. Mérieux Nutrisciences heeft een speciale werkwijze ontwikkeld om Business Assurance stapsgewijs te implementeren.

Mérieux Nutrisciences Business Assurance consultancy

Business Assurance omvat verschillende managementgebieden. Afhankelijk van het thema en de problematiek stellen onze consultants een plan van aanpak op waarin deze managementgebieden op maat worden geïmplementeerd:

Management van compliance & verwachtingen

Met workshops, toetsing en analyse brengen onze consultants, gezamenlijk met het management team, de impactvolle stakeholdereisen gedetailleerd in kaart en worden de kritische bedrijfsprocessen benoemd die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van deze eisen en verwachtingen. We anticiperen op specifieke interne en externe issues die hierbij een positieve of negatieve rol spelen.

Management van risico’s & incidenten

Samen met de sleutelfunctionarissen van uw bedrijf benoemen en implementeren onze consultants de protocollen om de kritische bedrijfsprocessen te borgen. Hiervoor worden op maat trainingen en workshops toegepast. Draaiboeken om calamiteiten zorgvuldig het hoofd te bieden worden opgesteld en geoefend.

Management van verandering & verbetering

Het optimaliseren van processen en het realiseren van verbeteringen vergt een proactieve benadering. Onze consultants begeleiden met lean-technieken zoals 5S en six sigma de implementatie van procedures voor identificatie en realisatie van aantoonbare efficiencyverbeteringen en besparingen.

Mérieux Nutrisciences Arjan van Heerde

Arjan van Heerde
Sales Leader Business Assurance

Meer weten over Business Assurance?

Neem contact op met Arjan