Business Assurance

Bedrijfszeker ondernemen door grip op continuïteit en bedrijfsreputatie

Business Assurance

Bedrijfszeker ondernemen door grip op continuïteit en bedrijfsreputatie

Van bedrijven wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheden kennen én nemen. In toenemende mate worden bedrijven geconfronteerd met hogere eisen en verwachtingen van hun belangrijkste stakeholders zoals klanten, personeel, aandeelhouders en consumenten. Het gaat hierbij om uiteenlopende onderwerpen als voedselveiligheid, arbo-veiligheid, integriteit, continuïteit, rendement, en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Van bedrijven wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheden kennen én nemen. In toenemende mate worden bedrijven geconfronteerd met hogere eisen en verwachtingen van hun belangrijkste stakeholders zoals klanten, personeel, aandeelhouders en consumenten. Het gaat hierbij om uiteenlopende onderwerpen als voedselveiligheid, arbo-veiligheid, integriteit, continuïteit, rendement, en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

HOE WIJ KLANTEN HELPEN optimaal te presteren door verbeteringen te realiseren, RISICO’S TE BEHEERSEN en vertrouwen te bieden

Meer inzicht met een Quick Scan

Hoe presteert mijn bedrijf? Zijn essentiële bedrijfsprocessen onder controle? Benut ik de belangrijke kansen voor mijn bedrijf? Krijgt het beheersen van serieuze bedreigingen voldoende aandacht? Een Quick Scan met onze Business Assurance Rating Tool geeft het management inzicht of de juiste prioriteiten zijn gekozen om de continuïteit en de reputatie van het bedrijf te borgen. U kunt uw prestaties vergelijken met branchegenoten en de Quick Scan is een uitstekend vertrekpunt voor verrassende verbeteringen.

Business Assurance management

Uw bedrijf presteert beter door een goede balans in aandacht voor het managen van bedrijfsprocessen, risico’s, verbeteringen en informatie. Een integraal business managementsysteem borgt alle noodzakelijke onderwerpen zoals:

  • procesrendement
  • data-management & datakwaliteit
  • leveringsbetrouwbaarheid en -continuïteit
  • productkwaliteit en voedselveiligheid
  • fraude en integriteit
  • arbo en goed werkgeverschap
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Mérieux Nutrisciences zorgt voor de kennis en de tools. U borgt uw belangrijkste asset: uw bedrijfsreputatie.

Business Assurance Consultancy

Onze Business Assurance consultants hebben brede managementervaring en zijn als sparringpartner een prikkelend klankbord voor het topmanagement. Met workshops, trainingen en projectmanagement nemen zij uw managementteam op een gestructureerde wijze mee om beleid te formuleren, focus aan te brengen, duidelijke prioriteiten en doelstellingen te stellen en bedrijfsprocessen te optimaliseren voor maximale tevredenheid van alle stakeholders. Dat geeft vertrouwen en rust.

Business Assurance is de nieuwe Quality Assurance

Het taakgebied van de QA-Manager wordt alsmaar omvangrijker. Naast de beheersing van de kwaliteit krijgt de QA-Manager tegenwoordig ook te maken met arbo, milieu, fraude, continuïteit, integriteit, MVO, etc.. Het totale taakgebied betreft onderwerpen die direct veel invloed hebben op de totale business. Deze functie verdient daarom een nieuwe naam: Business Assurance Manager.

Waarom een Business Assurance Manager

Er wordt veel verwacht van een bedrijf dat zich bezig houdt met levensmiddelen. Bovendien heeft elk bedrijf vele verantwoordelijkheden. Het niet goed managen van deze verwachtingen en verantwoordelijkheden kan grote (reputatie)schade met zich meebrengen. Met een verkeerde focus worden (verbeter)kansen gemist. Daarom is het noodzakelijk dat een aparte manager ervoor zorgt dat compliance, risico’s, incidenten, veranderingen en verbeteringen goed worden gemanaged.

Meer over Business Assurance