voedselfraude

Wat is voedselfraude?

Wat is voedselfraude?

Voedselfraude is het uitwinstbejag opzettelijk vervaardigen of verwaarden van voedsel dat niet aan de regelgeving voldoet en dat de gezondheid van de consument kan schaden. Van voedselfraude is sprake als producten niet voldoen aan de regelgeving, bijvoorbeeld als ze niet geproduceerd zijn volgens het ‘juiste’ proces, niet de ‘juiste’ ingrediënten bevatten, niet overeenkomen met wat er op het etiket staat, of niet afkomstig zijn uit de vermelde herkomstregio, etc. etc.

Er bestaat geen officiële door de EU overeengekomen definitie van ‘voedselfraude. Er is echter een brede consensus dat het gaat om gevallen waarin de EU levensmiddelenwetgeving uit winstbejag opzettelijk geschonden wordt door misleiding van de consument.

Voedselfraude ondermijnt de authenticiteit van producten: de herkomst van het product, de biologische kenmerken (diersoort, type) en de kwaliteit (BOB, BGA). Dit probleem treft vooral dure kwaliteitsproducten. Echter, door de toenemende complexiteit van voedselketens, de economische crisis en schaarser wordende voorraden neemt de druk om voedsel te vervalsen over de hele wereld toe.

Wilt u weten hoe onze [Post_Title] dienst uw organisatie kan helpen?