De uitdaging van overzichtelijke risicoanalyses

De uitdaging van overzichtelijke risicoanalyses

Wereldwijd wordt de voedingsmiddelenindustrie steeds meer uitgedaagd. Het is daarom belangrijk om vertrouwen in voeding op te bouwen. De risicoanalyses die voedingsmiddelenproducenten moeten uitvoeren zijn zeer complex en dienen uiterst zorgvuldig te worden uitgevoerd. Risico’s ontwikkelen zich sterker en sneller in de hedendaagse markt. Het is daarom een uitdaging om risicoanalyses overzichtelijk en up-to-date te houden.

 

Drie typen

Tegenwoordig kunnen risicoanalyses worden ingedeeld in drie typen:

  1. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
  2. TACCP (Threat Assessment and Critical Control Points)
  3. VACCP (Vulnerability Assessment and Critical Control Points)

 

HACCP houdt zich bezig met de preventie van onbedoelde gevaren in de voedselveiligheid. TACCP en VACCP hebben betrekking op economisch gewin en moedwillig kwaad doen. De toenemende aandacht voor juiste en volledige risicoanalyses komt onder andere voort uit nieuwe wetgeving, productrecalls en de groeiende bewustwording van de consument omtrent voedselveiligheid.

 

Specifiek voor etikettering wordt sinds de EG 1169/2011 in werking is, veel strikter gekeken naar allergenen. Het aantal productrecalls is de afgelopen jaren mede hierdoor flink toegenomen. De risicoanalyse moet daarom voldoende verdieping bieden op het gebied van etikettencontrole.

 

In het nieuws

Er is in de afgelopen jaren veel nieuws geweest over authenticiteitsfraude. Voorbeelden zijn het melamine- en paardenvleesschandaal. In 2016 is de SSAFE-tool uitgebracht, waarmee het risico op voedselfraude kan worden bepaald. Ook Food Defense, het beveiligen van de productiefaciliteit tegen opzettelijke besmettingen, krijgt steeds meer aandacht. Tevens worden alle recalls en afwijkingen in Europa gepubliceerd in de RASFF-portal Verschillende voedselveiligheidsnormen hebben deze onderdelen opgenomen in hun programma. Met andere woorden: het is voor levensmiddelenbedrijven verplicht om de risico’s in kaart te brengen en passende beheersmaatregelen te nemen op het gebied van voedselveiligheid, voedselfraude en Food Defense.

 

Kennis

Er wordt steeds meer bekend over grondstofrisco’s. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft Infoblad 64 opgesteld. Hierin staat beschreven hoe de grondstofgevaren geborgd dienen te worden. Beheersmaatregelen kunnen zijn:

  • Steekproefsgewijze analyse bij levering;
  • Audit uitvoeren bij de leverancier;
  • Deelname aan een ketengarantiesysteem, bijvoorbeeld COKZ en Riskplaza. Riskplaza is een databank met informatie over voedselveiligheid van grondstoffen. In de databank zijn grondstofgevaren, wetgeving, wetenschappelijke informatie en mogelijke beheersmaatregelen opgenomen.

 

Risicoanalyses kunnen aan de hand van alle beschikbare informatie steeds specifieker worden gemaakt. Er wordt tevens van levensmiddelenproducenten verwacht dat zij hun risicoanalyses continu updaten.