Mérieux NutriSciences Wateronderzoek

Wateronderzoek

Wateronderzoek

Water is een kostbare grondstof. De kwaliteit ervan is van levensbelang voor de gezondheid van mens en dier. Maar water is ook een van de belangrijkste bronnen van besmetting bij de productie van levensmiddelen – hetzij als ingrediënt, hetzij als proceswater.

Voedselveiligheid en –kwaliteit hangt af van nauwkeurig en betrouwbaar wateronderzoek. Mérieux NutriSciences voert een groot aantal waterkwaliteitstesten uit die de veiligheid en kwaliteit van zowel voedingsmiddelen als productieproces garanderen.

Of het nu gaat om drinkwater of afvalwater, de gespecialiseerde, volledig geaccrediteerde laboratoria van Mérieux NutriSciences bieden u de diensten die u nodig heeft om water in elke schakel van de keten bacteriologisch en chemisch te analyseren. Ook doen we wateronderzoek om de kwaliteit en veiligheid van water in recreatiefaciliteiten, zoals zwembaden, kuuroorden en sauna’s te borgen.

Milieu-eisen
Onze Milieu- en waterspecialisten kunnen grondwater voor menselijke consumptie analyseren om te garanderen dat dit niet verontreinigd is door industrie of stortplaatsen. Verder verzorgen we ook monstername en analyse van oppervlaktewater en gezuiverd water voor publieke doeleinden om te garanderen dat wordt voldaan aan de vigerende regelgeving.

Sensorisch onderzoek water
Organoleptische eigenschappen als smaak en geur zijn cruciaal voor het ontwikkelen van levensmiddelen en dranken waar consumenten warm voor lopen. Als onderdeel van onze gespecialiseerde dienst ‘Sensorisch en consumentenonderzoek’ (link) bieden wij een totaalpakket van analysediensten en consumentenonderzoek voor water en waterproducten aan.

Wilt u weten hoe onze [Post_Title] dienst uw organisatie kan helpen?