Diervoedingsonderzoek

Diervoedingsonderzoek

Diervoedingsonderzoek

Diervoeder moet aan veel en strenge eisen voldoen. Zo moeten fabrikanten zowel de diergezondheid als de humane gezondheid – bij consumptie van dierlijke producten – waarborgen. Ook voor petfood gelden strenge regels. Het Laboratorium Diervoeder van Mérieux NutriSciences in Ede beschikt over de kennis, expertise en faciliteiten om de noodzakelijke kwaliteitscontroles uit te voeren.

Het onderzoek van diervoeders is een specialisme van het Mérieux NutriSciences laboratorium in Ede. Ons laboratorium Diervoeder heeft een accreditatie voor de analyse van de samenstelling van diervoeder volgens het Weende-pakket. Wij kunnen diverse bestanddelen in het voeder onderzoeken, zoals sporenelementen, zouten, zuur en suikers. Mérieux NutriSciences beschikt ook over een GMP+ laboratoriumerkenning.

Microbiologisch onderzoek
Mérieux NutriSciences Laboratorium Diervoeder heeft ook een accreditatie voor de meest voorkomende microbiologische testen in diervoeder en petfood. Wij hebben snelle salmonella-tests beschikbaar en voeren typering van salmonella-stammen uit in ons eigen lab.
Voedingsmiddelenfabrikanten die willen onderzoeken of hun reststromen geschikt zijn voor diervoeders, kunnen ook bij Mérieux NutriSciences terecht.

Ongewenste vermenging, contaminaties en GMO-vrij
Mengvoederfabikanten moeten kunnen aantonen dat zij ongewenste vermenging van bestanddelen voorkomen. Dat gebeurt via verslepingsonderzoek. Ook hiervoor kunt u Mérieux NutriSciences inschakelen.
Producenten van mengvoeders en natte brijvoeders kunnen bij Mérieux NutriSciences terecht voor onderzoek op mycotoxinen, zware metalen, PCB’s, diermeel en pathogene micro-organismen. Voor enkele analyses werkt Mérieux NutriSciences samen met gespecialiseerde laboratoria.

Wilt u weten of een bestanddeel voor uw diervoeder vrij is van genetisch gemodificeerde organismen (GMOs)? Voor advies, auditing en controle kunt u terecht bij Mérieux NutriSciences.

Wilt u weten hoe onze [Post_Title] dienst uw organisatie kan helpen?