Home » Analyse en onderzoek » Agrochemicaliën » Toxicologisch onderzoek
Toxicologisch onderzoek

Toxicologisch onderzoek

Toxicologisch onderzoek

De laboratoria van Mérieux NutriSciences kunnen toxicologisch onderzoek uitvoeren om de mogelijke gezondheidsgevaren van agrochemicaliën, biociden en andere chemische stoffen te beoordelen. Onze experts voeren een breed scala aan toxicologische testen uit volgens Goede Laboratoriumpraktijken (GLP) en alle wereldwijd geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Alle toxicologische testen worden uitgevoerd in overeenstemming met de meest recente wetgeving.

Toxicologische testen:

 • Huidirritatie (RHE) (OECD 439) of huidcorrosie (RHE) (OECD 431)
 • Huidirritatie (acute huidirritatie/-corrosie) (OECD 404)
 • Oogirritatie op uit menselijk hoornvlies gereconstrueerd epitheel (RhCE) (OECD 492)
 • Oogirritatie m.b.v. BCOP – Opaciteit en permeabiliteit van runderhoornvlies (OECD 437) en ICE – geïsoleerde kippenogen (OECD 438))
 • Acute oogirritatie/-corrosie (OECD 405)
 • Huidsensibilisering in cavia’s d.m.v. Buehler test en Magnusson/Kligman GPMT (OECD 406))
 • In-chemico huidsensibilisering d.m.v. DPRA – direct peptide reactivity assay (OECD 442 C)
 • Acute orale toxiciteit d.m.v. ATC – acute toxic class method (OECD 423)
 • Acute orale toxiciteit d.m.v. UDP – up-and-down procedure (OECD 425)
 • Acute inhalatietoxiciteit (OECD 403)
 • Acute huidtoxiciteit (OECD 402)

Wilt u weten hoe onze [Post_Title] dienst uw organisatie kan helpen?