Home » Analyse en onderzoek » Agrochemicaliën » Mutageniteitsonderzoek

Mutageniteitsonderzoek

De laboratoria van Mérieux NutriSciences voeren mutageniteits- en genotoxiciteitstesten uit. We bieden een screeningsprogramma waarmee we actieve stoffen, agrochemicaliën en biociden in kaart brengen die permanente of overdraagbare veranderingen teweeg brengen in de hoeveelheid of structuur van een enkel gen of gensegment, van een blok genen of van chromosomen. Genotoxiciteitsonderzoek is bedoeld om de mogelijke genotoxiciteit van een stof te voorspellen, genotoxische carcinogenen vroegtijdig op te sporen en het mechanisme te ontrafelen waardoor sommige kankerverwekkers en stoffen die giftig zijn voor reproductie of ontwikkeling, kiembaanmutaties teweegbrengen die tot erfelijke ziektes kunnen leiden. Onze experts voeren deze mutageniteitstesten uit volgens Goede Laboratoriumpraktijken (GLP) en alle wereldwijd geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Mutageniteitstesten:

Bacteriële terugmutatietest (Ames-test) (OECD 471)
Voor de Ames-test wordt aminozuur gebruikt van tenminste 5 Salmonella typhimurium- en Escherichia coli-stammen om puntmutaties door basensubstituties of frameshifts te detecteren.

In-vitro micronucleustest met zoogdiercellen (OECD 487)
De in-vitro micronucleustest is een genotoxiciteitstest voor de detectie van micronuclei in het cytoplasma van interfase-cellen.

In-vivo micronucleustest bij erytrocyten van zoogdieren (OECD 474)
De in-vivo micronucleustest bij zoogdieren dient om eventuele door de teststof veroorzaakte schade aan de chromosomen of het mitotisch apparaat van de erytroblasten te detecteren d.m.v. analyse van de erytrocyten die uit het beenmerg en/of andere perifere bloedcellen van zoogdieren zijn gehaald.

In vitro genmutatietest met zoogdiercellen – Muislymfoomceltest (MLA) (OECD 490)
De in-vitro genmutatietest met zoogdiercellen kan gebruikt worden om eventuele door chemische stoffen veroorzaakte genmutaties te detecteren.

Wilt u weten hoe onze [Post_Title] dienst uw organisatie kan helpen?