Home » Analyse en onderzoek » Agrochemicaliën » Fysisch-chemische en technische eigenschappen

Fysisch-chemische en technische eigenschappen

Mérieux NutriSciences biedt een uitgebreid testprogramma voor het beoordelen van de fysische en chemische eigenschappen van technische producten, werkzame stoffen, en geformuleerde producten. Onze experts zijn opgeleid om een breed scala aan onderzoek uit te voeren dat nodig is voor de registratie van bestrijdingsmiddelen, bemestingsmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. Alle onderzoeken worden uitgevoerd volgens officiële (bijvoorbeeld CIPAC, OECD) en intern gevalideerde methoden

Fysische en chemische eigenschappen:

 • Spectrumgegevens (UV-Vis, FT-IR, NMR, MS, HRMS, XRD, etc.)
 • Smeltpunttraject en kookpunttraject
 • pH – aciditeit/alkaliniteit
 • Relatieve dichtheid en bulkdichtheid
 • Oppervlaktespanning
 • Wateroplosbaarheid en oplosbaarheid in organische oplosmiddelen
 • Verdelingscoëfficient (n-octanol/water)
 • Viscositeit
 • Stabiliteit in organische oplosmiddelen
 • Dissociatieconstante in een waterig medium
 • Fysische/geaggregeerde staat, voorkomen, kleur, geur
 • Dampdruk
 • Reactiviteit met verpakkingsmateriaal
 • Deeltjesgrootteverdeling (granulometrie)
 • Hydrolyse
 • Fotolyse in waterig medium
 • Versnelde en langdurige  stabiliteit (houdbaarheid)
 • Thermische en luchtstabiliteit
 • Samenstelling van de rook

Technische eigenschappen van geformuleerde producten:

 • Bevochtigbaarheid
 • Suspendeerbaarheid, dispersiespontaniteit en -stabiliteit
 • Natte en droge zeefanalyse
 • Emulgeerbaarheid, heremulgeerbaarheid en stabiliteit emulsie
 • Uiteenvaltijd
 • Deeltjesgrootteverdeling, gehalte aan stof/niet-gegranuleerde deeltjes, afslijting en brosheid
 • Persistente schuimvorming
 • Stroombaarheid / gietbaarheid / verstuifbaarheid
 • Verbrandingsnelheid / compleetheid
 • Technische eigenschappen spuitbus (spuitpatroon, verstopping, enz.)
 • Oplossingsgraad

Wilt u weten hoe onze [Post_Title] dienst uw organisatie kan helpen?