Home » Analyse en onderzoek » Agrochemicaliën » Ecotoxicologisch onderzoek en verspreiding in het milieu

Ecotoxicologisch onderzoek en verspreiding in het milieu

Mérieux NutriSciences voert een breed scala aan testen uit waarmee de milieurisico’s van agrochemicaliën en biociden beoordeeld kunnen worden. Daarnaast hebben wij de expertise om u te ondersteunen bij het naleven van de internationale regels op dit terrein.

Ecotoxicologische testen:

– Aquatische toxiciteit:

 • Acute immobilisatietest watervlooien (Daphnia sp.) (OECD 202)
 • Groeiremmingstest zoetwateralgen en blauwalgen (OECD 201)
 • Acute toxiciteitstest vissen (OECD 203)
 • Test op remming van de ademhaling van actief slib (OECD 209)
 • Voortplantingstest watervlooien (Daphnia magna) (OECD 211)
 • Groeitest onvolwassen vissen (OECD 215)
 • Bioaccumulatie in vissen (OECD 305)

– Effect op landorganismen:

 • Acute toxiciteitstest regenwormen (OECD 207)
 • Voortplantingstest regenwormen (OECD 222)
 • Stikstoftest micro-organismen in de bodem (OECD 216)
 • Koolstoftest micro-organismen in de bodem (OECD 217)
 • Test voor landplanten (OECD 208)
 • Acute orale toxiciteitstest bijen (OECD 213)
 • Acute contacttoxiciteitstest bijen (OECD 214)
 • Acute orale toxiciteitstest vogels (OECD 223)
 • Test van toxiciteit via voeding, voor vogels (OECD 205)

Onderzoek naar gedrag en verspreiding in het milieu:

 • Raming van de adsorptiecoëfficiënt (koc) aan bodem en rioolslib m.b.v. HPLC (OECD 121)
 • Adsorptie/desorptie m.b.v. batch-evenwichtsmethode  (OECD 106)
 • Onmiddellijke biologische afbreekbaarheid (OECD 301)
 • Test op intrinsieke biologische afbreekbaarheid (OECD 302)
 • Intrinsieke biologische afbreekbaarheid in de bodem (aëroob) (OECD 304)
 • Aërobe en anaërobe omzetting in de bodem (OECD 307)
 • Aërobe en anaërobe omzetting in aquatische sedimentsystemen (OECD 308)
 • Uitloging in bodemkolommen (OECD 312)

Wilt u weten hoe onze [Post_Title] dienst uw organisatie kan helpen?