Home » Analyse en onderzoek » Agrochemicaliën » Chemische karakterisering (REACH)

Chemische karakterisering (REACH)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) en tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen is bedoeld om volksgezondheid en milieu verregaand te beschermen.

 

Volgens REACH moeten alle chemische stoffen die in hoeveelheden van meer dan een ton per jaar worden gemaakt of geïmporteerd, geregistreerd worden in een centrale database die wordt beheerd door het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA).

Mérieux NutriSciences kan voor u zowel duidelijk-bepaalde stoffen als UCVB stoffen karakteriseren, en zorgen dat u de regels in Bijlage VI van de REACH verordening naleeft.

Onderzoek om stoffen te karakteriseren:

Spectrumgegevens:

 • UV-Vis spectra
 • FT-IR spectra
 • NMR spectra
 • MS/HRMS spectra
 • XRPD spectra
 • ICP-OES / ICP-MS spectra

Gegevens samenstelling:

 • XRF
 • GC-MS
 • LC-MS
 • GC-FID
 • HS-GC
 • LC-UV
 • LC-MS
 • LC-ELSD
 • LC-RID
 • IC-PAD
 • IC-MS
 • GPC/SEC
 • Aminozuur-analyser

Wilt u weten hoe onze [Post_Title] dienst uw organisatie kan helpen?