Home » Analyse en onderzoek » Agrochemicaliën » Advies inzake regelgeving biociden en chemische stoffen (REACH)

Advies inzake regelgeving biociden en chemische stoffen (REACH)

Mérieux NutriSciences werkt samen met deskundige partners om onze klanten ondersteuning te bieden bij het registreren van biociden en chemische stoffen in overeenstemming met respectievelijk Verordening (EU) No. 528/2012 en Verordening (EC) No.1907/2006 (REACH).

Onze diensten op het gebied van regelgeving omvatten:

  • Advies over wettelijke eisen
  • Analyse van lacunes en registratiestrategieën
  • Beoordeling data
  • Deskundigenverslagen en opstellen documentatie
  • Communicatie met de bevoegde autoriteiten
  • Risico-analyse volksgezondheids- en milieurisico’s
  • Beoordeling blootstelling

Wilt u weten hoe onze [Post_Title] dienst uw organisatie kan helpen?