Home » Analyse en onderzoek » Agrochemicaliën

Agrochemicaliën

De kwaliteit van de bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en biociden die de landbouwsector gebruikt, heeft een directe weerslag op het milieu en de volksgezondheid.

Om toegelaten te worden door overheidsinstanties moeten deze producten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en veiligheidsregels.

Mérieux NutriSciences biedt zeer specialistische technische en analytische adviezen met betrekking tot de registratie van bestrijdingsmiddelen en biociden en het voldoen aan de regelgeving voor deze stoffen (*).

Onze veiligheids- en kwaliteitsonderzoeken bezorgen de grootste producenten van de wereld betrouwbare wetenschappelijke data. Dit omvat onder andere laboratoriumonderzoek en veldstudies naar de veiligheid en werkzaamheid van bestrijdingsmiddelen. Wij zorgen ervoor dat producten voldoen aan internationale normen voor een hele reeks parameters, waaronder:

Mérieux NutriSciences biedt wetenschappelijke excellentie, hanteert de allerhoogste kwaliteitsstandaarden (GLP/OECD, ISO 17025), en levert de allerbeste dienstverlening conform Goede Laboratoriumpraktijken (GLP).

Specialistische analyses, onderzoek en advies voor agrochemicaliën

(*) Europese regelgeving:

  • Verordening (EG) Nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
  • Verordening (EU) Nr. 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden
  • Verordening (EG) Nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen 

Wilt u weten hoe onze [Post_Title] dienst uw organisatie kan helpen?