Home » Algemene informatie & Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen die wij aangaan met klanten zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin staat onder meer een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.
U kunt de Algemene Voorwaarden hier bekijken of downloaden.

Accreditatie

Mérieux NutriSciences werkt volgens een strikt kwaliteitssysteem. Zo garanderen wij onze klanten consistente en betrouwbare analyseresultaten die internationaal erkend worden. Bovendien voeren we de meeste handelingen, van monstername tot analyse, uit onder accreditatie.

De laboratoria van Mérieux NutriSciences werken wereldwijd volgens een uniform systeem voor kwaliteitsmanagement, gebaseerd op de internationale norm ISO/IEC 17025. Deze norm voorziet in een objectieve beoordeling van het management en de technische competenties van testlaboratoria. Verschillende multinationals beschouwen Mérieux NutriSciences als hun voorkeurspartner in voedselveiligheid en kwaliteitscontrole.

Kwaliteitsmanagement
Mérieux NutriSciences neemt deel aan ringonderzoeken van onafhankelijke instanties om de kwaliteit van haar analyses te waarborgen. Deze instanties zijn: KDLL/Ducares, LGC, VETQAS, MUVA, IFIP, CHEK, RIVM en RIZA.  Daarnaast voeren wij de onderzoeken uit van het Corporate Quality program.

Accreditatie

Mérieux NutriSciences is erkend door de stichting Raad voor Accreditatie volgens ISO/IEC 17025. Zie hieronder:

Verklaring Accreditatie Merieux NutriSciences Afdeling laboratorium Ede

Wij voeren een groot aantal verrichtingen uit onder accreditatie:
• Monsternames van voedingsmiddelen, drinkwater en water voor controle op Legionella.
• Microbiologische analyses, zoals onderzoek naar pathogenen volgens meerdere methoden en serotypering van Salmonella.
• Chemisch onderzoek van voedingsmiddelen, diervoeders, water en afvalwater.

Een overzicht van onze verrichtingen onder accreditatie vindt u hieronder

Bijlage Accreditatieverklaring (Scope)

Voedingsmiddelen

Mérieux NutriSciences houdt zich bij haar analyses aan de Verordening (EU) 2073/2005 voor microbiologische criteria aan levensmiddelen.  Wij nemen deel aan monitoringprogramma’s volgens het Actieplan Salmonella en Campylobacter. De laboratoria van Mérieux NutriSciences zijn goedgekeurd door het COKZ, een instantie voor kwaliteitsborging in de zuivelsector. Hiermee voldoen wij aan de eisen die de EU stelt aan hygiëne in voedingsmiddelenbedrijven.

Diervoeders
Wij zijn een GMP+ erkend laboratorium voor chemische en microbiologische analyse van diervoeders.

Ons certificaat vindt u hieronder:

GMP Certificaat